FREDSSKATTEFONDEN

I DANMARK

 

Menneskeret til økonomisk militærnægtelse, hvis deltagelse i militærvæsen strider imod individets samvittighed

 

Fredsskattefonden i Danmark blev stiftet den 10. maj 1990 og har fortsat biddraget i fredsprocesser samt arbejdet på realiseringen af en Fredsskat i Danmark. Vi går ind for selvbestemmelse mht. en militær- og en fredsskat og altså anerkendelse af menneskets frihed til at støtte fredelig konfliktløsning frem for militærvæsen og altså nægte at medvirke til at fratage andre mennesker livet.

PEACE, LOVE

& HARMONY

 

Fredsskattefondens formål

Vi har til hensigt at bestyre Fredsskattefonden i Danmark, som er til for at realisere en skat til fredelig konfliktløsning som ikke-voldeligt alternativ til obligatorisk militærskat. Midlerne hertil indgår til dels som medlems-kontingent, til dels som gaver. Vi arbejder på at virke for udbredelsen af idéen om økonomisk militærnægtelse og lovliggørelse heraf i lighed med nægtelse af militærtjeneste af samvittighedsgrunde, at planlægge. fremme og udføre fredelig konfliktløsning såvel som ikke-voldsaktioner og -kampagner og at anvende de indsamlede midler til forebyggelse af voldelige konflikter og til ikke-voldelig konfliktløsning såvel i Danmark som i andre lande og at samarbejde med tilsvarende fredsskattefonde i andre lande. Formålet er en offentlig forvaltet fredsfond, hvortil fredsskatteydernes personlige skattebidrag i givet fald skal tilgå.

 

Bestyrelsen bag (til og med 17-10-2017)

Læs mere om referater fra og evt. deltagelse i vores bestyrelsesmøder her.

Formand, Bjarke Vangsøe Sunesen (bvs@fredsskat.dk)

Bestyrelsesmedlem, Marco Tai Elkjær (mte@fredsskat.dk).

Bestyrelsesmedlem, Esben Knigge (ek@fredsskat.dk).

Bestyrelsesmedlem, Anders Mærkedahl Justesen (amj@fredsskat.dk).

Bestyrelsesmedlem, Magnus Thomsen (mt@fredsskat.dk).

Bestyrelsessuppleant, Jesper Frost (jf@fredsskat.dk).

Bestyrelsessuppleant, Mads Skannerup Hansen (msh@fredsskat.dk).

 

Tag del i vores bevægelse mod fredelige konfliktløsning som alternativ til krig

Fredsskattefonden i Danmark er partipolitiske neutrale samt neutrale i alle nuværende og fremtidige krige. Vi er fortalere for pacifisme, men vi tilhører ingen religion. Vores idealogi kendetegnes af frihed til at vælge fredelig konfliktløsning som et ikke-voldeligt alternativ til tvungen våbenproduktion og obligatorisk militærskat mhb. på FN's og EU's menneskerettighedskonventioner. Hvis du er mere interesseret i vores arbejde, så kan du blive medlem, eller ansøge om at tage del i de frivillige arbejdsopgave for erfaringen ved f.eks. oversættelse af materialet, eller hvis du gerne vil afprøve vores facer-ordning.

Fredsskattefonden i Danmark er en selvejende institution til realisering af en offentlig forvaltet fredsfond.

 

 

 

Hvorvidt du personligt ønsker at være fredskatteyder er en privat sag, men i godt 25 år har denne organisation og kære medlemmer arbejdet for din ret til at træffe det valg på egen hånd.

 

Du kan støtte op om kampagnen og gøre krav på din og dine medborgeres frihed og rettigheder ved at deltage i vores underskriftsindsamling her.

 

Vi arbejder frem mod legalisering af fredelig konfliktløsning som alternativ til obligatorisk militærskat i Danmark på yderst fredelig og demokratisk vis.

 

Bliv et gratis- eller betalende medlem af Fredsskattefonden i Danmark her.

Fredsskattefonden i Danmark | info@fredsskattefonden.dk

Copyright @ All Rights Reserved