SKRIV UNDER FOR

ET ALTERNATIV TIL KRIG

En skat til fredelig konfliktløsning som ikke-voldeligt alternativ til frihedskrænkelse ved obligatorisk militærskat.

 

Vi behøver ikke at føre krig for at skabe fred og sikkerhed i verden, når der findes et utal af fredelige metoder til at løse konflikter med. Selvbestemmelse på dette essentielle område er et spørgsmål om liv og død. Desuden findes der allerede præcedens for militærnægtelse pga. samvittighed i Den Civile Militærnægterordning og i retten til at fravælge et arbejde i våbenindustrien. Fredelig konfliktløsning kan netop også sikre offentlig sikkerhed, orden, sundhed, moral såvel som menneskers fundamentale frihedsrettigheder. Individet har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, hvorfor ingen bør tvinges til at arbejde i våbenindustri eller betale for at fratage mennesker livet.

FREDELIG REVOLUTION

STARTER HER OG NU

 

Den Civile Militærnægterordning samt Liv-, Ære- og Velfærdsparagraffen

Militærnægteradministrationen blev etableret i 1917, efter at den første militærnægter-ordning blev vedtaget i Folketinget. Loven blev til for statsborgere og værnepligtige, der af samvittighedsgrunde ønsker at aftjene værnepligt som militærnægter. Siden 1990 har lønmodtagerne haft ret til at nægte at arbejde med produktion af krigsmateriel, et hensyn, der blev tilgodeset i Liv-, Ære- og Velfærdsparagraffen, hvormed samvittigheds-fulde borgere havde et gyldigt grundlag for at nægte at tage et arbejde pga. tvungen produktion af krigsmateriel - dette princip er dog anno 2016 planlagt at udegå fra og med januar 2017 mht. "Aftale mellem Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om et tryggere dagpengesystem". Så skriv under for bevarelse af Liv-, Ære- og Velfærdsparagraffen samt udvidelse af vores tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed til økonomisk militærnægtelse her.

 

Alverdens fredelige samarbejdspartnere

Som det fremgår af vores vedtægter, da er formålet med Fredskattefonden i Danmark bl.a. at samarbejde med tilsvarende fredsskattefonde i andre lande. Vi er derfor en del af en verdensomspændende bevægelse med f.eks. Conscience Peace Tax International samt øvrige nationale organisationer og kampagner i lande som Australien, Belgium, Canada, Colombia, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Japan, Holland, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien og USA. Læs mere om disse kampagner og organisationer her.

 

FN's Universelle Periodiske Bedømmelse af menneskerettigheder

Forenede Nationers agentur OHCHR Office of the High Comissioner for Human Rights, gennemgår systematisk menneskerettighedernes tilstande i alverdens lande under det såkaldte UPR Universal Periodic Review. Fredsskattefonden i Danmark har i denne forbindelse indsendt vores indsigelse angående ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights artikel 18, tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed, der krænkes i Danmark, idet bestemmelserne for produktion af krigsmateriel i Liv-, Ære- og Velfærd fjernes og i kraft af den obligatoriske militærskat. Vi argumenterer, at det er nødvendigt at bevare denne frihed og udvide princippet til økonomisk militærnægtelse for netop at yde til fællesskabets offentlige sikkerhed, orden, sundhed, moral og andre menneskers fundamentale frihedsrettigheder. Vi mener i lyset af fredsforskning, at fredelig konflikt-løsning er et ganske udmærket alternativ til obligatorisk militærvæsen. Det er derfor ikke nødvendigt at krænke en mands frihed for at håndhæve en andens vha. militær. Resultatet af landets "eksamination" fremgår den 21. januar 2016. Vi assisterer herefter andre lande med at foretage lignende indsigelser til OHCHR mht. gældende UPR-cyklus.

Vi, der betaler skat til militær, betaler for drab ved stedfortræder.

Tid til tanke

 

 

Vil du gerne leve i fred, men vil du ikke betale til militær konfliktløsning, herunder uddannelse af soldater, produktion og indkøb af nye våben samt krigsførsel i alverdens lande?

 

Vil du hellere bidrage til krigens ofre, hospitalsfaciliteter, humanitær støtte, flygtningehjælp, præventive indsatser post-voldelig genetablering samt ikke-militære-, men derimod diplomatiske konfliktløsningsstrategier som f.eks. økonomisk-politisk inddæmninger og etablering af human sikkerhed?

 

Så skriv under for vores ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed til at vælge fredelig konfliktløsning som et alternativ til obligatorisk militærskat.

Akvaral skænket af kunstner, Ida Harsløf

Fredsskattefonden i Danmark | info@fredsskattefonden.dk

Copyright @ All Rights Reserved